Quartier Latin, studentstrøket i Paris, på venstre Seine-bredd, 5. og en del av 6. arrondissement, med Boulevard St. Michel som hovedgate. Strøket var sentrum for de lærde studier ved Sorbonne, derav navnet.