Qieyun, kinesisk rimordbok redigert av Lu Fayan i 601. Kort etter ble boken standardverk, fordi alle som skulle ta embetseksamen, måtte forfatte poesi med «korrekte» rim. Det opprinnelige verket er tapt, men ulike oppfølgere (især Guangyun) har fortsatt å fungere som rimstandard i tradisjonell poesi helt frem til våre dager, selv om språkutviklingen har gjort at mange av de historiske rimene ikke lenger rimer i moderne uttale.