Qaidam Pendi, ørkenaktig senkning i Kina, Qinghai, mellom Altun Shan og Qilian Shan i nord, Kunlun Shan i sør og innsjøen Qinghai Hu i vest. Omkring 500 km lang, 150 km bred. Ca. 2700 moh.