QIC, format for magnetiske båndkassetter til datalagring, innført i 1972 av 3M og leveres nå blant annet av norske Tandberg Data. Gjennom årene er kapasiteten økt, blant annet ved at båndet er blitt tynnere og lengre, og ved at data lagres i flere parallelle spor. QIC brukes vesentlig til å sikkerhetskopiere filer i mindre dataanlegg.