Python, en drake som Apollon overvant i Delfi. Myten gjenspeiler hvordan Apollons orakel fortrenger et eldre orakel der på stedet.