Pyotr Ouspensky, russisk okkultist, etter den russiske revolusjon bosatt i London. Han var opprinnelig matematiker, men studerte teosofi og orientalsk filosofi og ble en nær medabeider av den armenske filosofen Georgij Ivanovitsj Gurdjieff. Ouspensky ville gi en naturvitenskapelig begrunnelse for et spiritualistisk-mystisk verdensbilde, og var opptatt av å skape metoder for å utvikle potensialet i den menneskelige bevissthet. Skrev flere bøker, bl.a. Tertium Organum (1912) og A New Model of the Universe (1931).