Tidligere engelsk illustrert vittighetsblad, grunnlagt 1841 av Henry Mayhew og Mark Lemon; navnet henspiller på dukketeaterfiguren. Bladet var aldri politisk bundet, men hadde fra begynnelsen en utpreget anti-holdning til partier og bevegelser. Blant bladets mange berømte medarbeidere kan nevnes W. M. Thackeray. En rekke av Storbritannias beste tegnere var knyttet til Punch gjennom tidene. De største opplagstallene, ca. 175 000, hadde bladet i 1940-årene. I 1970- og 80-årene ble det gjort flere forsøk på å modernisere bladets innhold og layout. Forandringene appellerte imidlertid verken til nye eller gamle lesere, og Punch gikk i dvale i 1992, da opplaget hadde sunket til ca. 33 000. Fire år senere ble bladet kjøpt opp av finansmannen Mohamad al-Fayed, som ønsket å forlate det gamle vittighetsblad-konseptet og gjøre bladet til en britisk variant av The New Yorker. Nye Punch ble heller ingen suksess, og i 2002 ble det satt endelig punktum for en publikasjon som i 160 år hadde vært uten sidestykke.