Publius Quintilius Varus, romersk feltherre, gift med en søsterdatter av Augustus. Konsul 13 f.Kr., senere stattholder i Afrika og Syria. Fikk 6 e.Kr. kommandoen i Germania. Germanerne reiste seg mot ham, og han ble slått av Arminius (Hermann) i Teutoburgerskogen 9 e.Kr. og tok sitt liv.