Publius Licinius Egnatius Gallienus, romersk keiser. Keiser Valerians sønn, medregent fra 253, enehersker fra 260. Forsøkte å skape ro i riket ved toleranse overfor de kristne. Han var en dyktig feltherre, men klarte ikke å stoppe angrepene fra alemanner, franker og goter. Styret ble ytterligere vanskeliggjort av offiseroppstander i grenselandene. Myrdet i Milano av en av sine offiserer. Han viste stor interesse for nyplatonsk filosofi og var personlig venn med Plotin.