Publius Cornelius Dolabella, romersk konsul. Ciceros svigersønn, gift med Tullia. Sluttet seg til Caesar i borgerkrigen; ble konsul i år 44 etter mordet på Caesar; drog til sin provins Syria, men da han ble truet av Gaius Cassius, lot han seg drepe.