Prolog, programmeringsspråk som brukes til anvendelser innen kunstig intelligens og ekspertsystemer; finnes i ulike varianter for både personlige datamaskiner og store dataanlegg. Prolog retter seg mot logiske relasjoner mellom data. Det er beregnet på å bevise at en påstand er sann eller usann ved å anvende logikk på fakta. Først utviklet ved Universitetet i Marseilles 1970 av Alain Colmerauer.