Prokrustesseng, tvangsseng; legge på prokrustesseng, omforme med tvang; i overført betydning system som øver vold mot virkeligheten for å få den til å passe i systemet.