Prochlorococcus marinus, urgrønnalge (Prochlorophyta) som sammen med blågrønnalgen Synechococcus dominerer det autotrofe pikoplanktonet (0,2–2 μm) i tropiske havområder.