Privatansattes Fellesorganisasjon, yrkesorganisasjon stiftet 1979, gikk etter fusjon med Flerfaglig FellesOrganisasjon (2fo) inn i Parat 1. januar 2005.