Priscus Attalus, romersk statsprefekt på begynnelsen av 400-tallet. Lot seg utrope til vestromersk keiser 409 av vestgoternes konge Alarik og gikk over til den arianske lære. Kort etter avsatt av Alarik (410). I 414 tok han igjen keisertittel i Gallia etter oppfordring av Ataulf, men ble året etter fanget og forvist til øya Lipara (nå Lipari).