Priroda, spesialseksjon tilkoblet den russiske romstasjonen Mir; først og fremst konstruert for jordobservasjon. Massen var 19,6 tonn, lengden 13,0 m og diameteren 4,4 m. De fleste instrumentene var russiske, men det fantes også amerikansk utstyr om bord. Priroda ble skutt opp 23. april 1996 med en Proton bærerakett og ble ødelagt sammen med resten av romstasjonen i en kontrollert, destruktiv tilbakevending 23. mars 2001.