Priene, oldtidsby i Karia i Lilleasia. Det eldste Priene var en jonisk koloni hvis beliggenhet man ikke er helt klar over, men den må ha ligget i nærheten av den nåværende Priene, som ble grunnlagt 350 f.Kr. på en høyde i nærheten av havet. Byen er omgitt av en mur og har rettvinklet gatenett. Dens mest kjente monumenter er et Athene-tempel og et teater. Bolighusene er blant de relativt få bevarte i sitt slag i den greske verden. Pga. jordmasser kastet opp av elven Maiandros ( Büyük Menderes) kom Priene gradvis til å fjerne seg fra havet, og i tidlig bysantinsk tid ble den etter hvert fraflyttet. Den ble aldri overbygd, og er derfor en av de best bevarte greske oldtidsbyer.