Priamos, i gresk mytologi konge i Troja, sønn av Laomedon, gift med Hekabe, far til 50 sønner (bl.a. Hektor, Paris, Deifobos) og 50 døtre (bl.a. Kassandra, Polyxena); ble etter Trojas erobring drept av Akhillevs' sønn Neoptolemos.