Prestegårdshagen, tettsted i Hurdal kommune, Akershus.