Preben Hornung, dansk maler. Elev ved Kunstakademiet under Aksel Jørgensen og Kræsten Iversen 1941–46. I 1948 begynte han med sine «maskinbilder» der han under inntrykk av brokonstruksjoner, jernbaner og fabrikker tolker den moderne teknikks kraft og skjønnhet i abstrahert form, ofte i tunge svart-hvitt-kontraster. Hans senere abstraksjoner er holdt i lyse, bleke toner; tre «etyder» finnes i Nasjonalmuseet/Museet for samtidskunst i Oslo.