Preben, mannsnavn, opprinnelig dansk av Predbjørn, fra slavisk Pritbor, 'fremst' og 'kamp'. Navnedag 31. mai.