Prahafreden, fredsslutning i Praha mellom Preussen og Østerrike 23. august 1866. Den førte til at det tyske forbund ble oppløst, og Østerrike trakk seg ut av tysk politikk. Østerrike samtykket også i at Preussen annekterte Hannover, Kurhessen, Nassau, Frankfurt am Main, Schleswig og Holstein; dog skulle Nord-Schleswig gis tilbake til Danmark hvis befolkningen i valg bestemte seg for det. Denne bestemmelsen ble opphevet 1878, og opphevelsen ble akseptert av den danske regjering 1907.