Povl Hamburger, dansk musikkforsker og organist. Dr.phil. 1955. Ble 1951 lektor i musikkvitenskap ved Københavns Universitet. Han komponerte sanger og skrev bl.a. Musikens historie (2 bd., 1936–37, norsk utg. 1967), Harmonilære (1932) og Modulasjonslære (1941, sm.m. Hakon Godske-Nielsen), Koralharmonisering i Kirketoneart (1948), Harmonisk analyse (1951), Subdominante und Wechseldominante (1955), Studien zur Vokalpolyphonie (1956) og Kontrapunkt: instrumentalpolyfoni (1970).