Povl Eller, dansk historiker og museumsmann, arbeidet ved Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg fra 1954, direktør der fra 1976. Han var en fremtredende kjenner av danske portretter, og skrev bl.a. Kongelige portrætmalere i Danmark 1630–82 (1971, doktoravhandling), der han beskrev malerne Karel van Manders og Abraham Wuchters virksomhet i datidens samfunn.