Pour le mérite, opprinnelig prøyssisk orden for sivile og militære fortjenester, innstiftet 1740 av Fredrik den store; ikke utdelt etter 1920. En egen klasse, Friedensklasse, av Pour le mérite ble stiftet 1842, for fortjenester av vitenskap og kunst. Denne klasse er nå egen fortjenstorden i Tyskland.