Poul Holst, født i Drammen, norsk embetsmann og politiker. Ekspedisjonssekretær i Kirkedepartementet 1819–29, 1829–31 justitiarius i Christiania stiftsoverrett, deretter assessor i Høyesterett. Som stortingsmann for Christiania 1833–39 tilhørte han den liberale og nasjonale fløy som i flere saker samarbeidet med den nye bondeopposisjon under O. G. Uelands ledelse. Holst var stortingsarkivar fra 1818 og utgav Storthings Forhandlinger.