Potocki, en av Polens eldste adelsslekter, som fra 1500-tallet kom til å spille en fremtredende rolle i landets politiske og kulturelle liv. Slekten, som fikk grevetittel 1784, var inngiftet med huset Poniatowski og eide svært store godser.