Posten Norge AS

Av .
Lisens: Posten Norge AS

Posten Norge AS er et statlig aksjeselskap, som har ansvar for å bringe meldinger, post og annet gods fra og til mennesker, bedrifter, institusjoner og offentlige myndigheter i Norge og mellom Norge og utlandet.

Posten Norge driver også omfattende logistikkvirksomhet med egne terminaler og et omfattende transportapparat over hele landet under merkevaren Bring. I 2019 hadde selskapet 14270 ansatte og en omsetning på 24,2 milliarder kroner. De siste 10 årene er brevvolumene halvert og pakkevolumene økt med 55%.

Posten Norge har flere datterselskaper i Norge og utlandet. Selskapet presenterer seg som et nordisk post- og logistikkonsern, men har også virksomhet utenfor Norden. Konsernet er delt inn i flere virksomhetsområder, blant annet post, e-handel, logistikk og internasjonal logistikk. Selskapet har to merkevarer: Posten (privatmarkedet) og Bring (bedriftsmarkedet).

For begge merkevarer er det digitalisering som gjelder. Informasjonen fremføres nærmest i sann tid. Bilder, tekst og annen informasjon som kan digitaliseres, er fremme så og si i samme øyeblikk det sendes uavhengig av tid og sted.

Omstillingen går raskere og raskere i vår tid. Postkontorer har blitt lagt ned og folk har sett at post i butikk er like bra. Leveringsoppleggene har også blitt endret. Postbudet har fått elbil, mange kunder henter pakkene i utleveringsbokser eller i post i butikk og næringslivet har fått mange nye tjenestetilbud. I fremtiden skal du få velge hvor du vil ha pakkene levert; på utleveringssted eller hjem. De neste årene vil Posten digitalisere utleveringsnettet: Levering innenfor døren – med digital dørlås. posten tester også andre typer ny teknologi, blant annet en selvkjørende brev- og pakkerobot.

Posten Bring jobber med å utvikle flere og mer innovative leveringsalternativer. Pakkeboks er en døgnåpen utleveringsboks hvor mottakeren selv kan åpne en tildelt luke med sin mobiltelefon når de skal hente pakken sin. Pakkebokser er en del av Postens nye utleveringsnett. I løpet av 2021 år skal rundt 3000 bokser settes ut på 1000 steder over hele landet.

Det å redusere postomdelingen er en del av den nye posthverdagen. Postens prognoser viser at vi i 2022 vil motta bare to brev i uken. Men Posten vil gjerne levere pakker sju dager i uken, 24 timer i døgnet, hvis kundene ønsker det og er villige til å betale for det.

Tidlige miljøkrav

Siden 1990-tallet har internett endret postvanene dramatisk. Posten Norge har i hele denne perioden også sett at logistikk og postdistribusjon måtte bli mer miljøvennlig. Utslippene måtte reduseres. Allerede under OL på Lillehammer i 1994 tok Posten i bruk elbiler av typen Think. De ble benyttet til distribusjon av småpakker i Lillehammer sentrum. I dag satser Posten på Paxster, som er en liten elbil i postombæringen.

Smartelefonen har også blitt en konkurrent til Posten. Den gjør det mye raskere å formidle SMS-meldinger enn brevpost.

Dereguleringen av postmarkedet fra 1997 bidro til at Posten måtte endre sine produkter og tjenester. Den nye satsingen ble logistikkvirksomhet.

Etter mange oppkjøp av lokale transportselskaper etablerte Posten logistikk som et eget tjenesteområde med navnet Bring. Tjenester er utviklet innenfor budbilvirksomhet, frakt av gods og annen logistikkvirksomhet nasjonalt og internasjonalt.

Lange linjer

Posten har røtter tilbake til opprettelsen av det norske postvesenet i 1647, til 1719 drevet i privat regi undergitt kongelig privilegium. Deretter var postvesenet underlagt forskjellige departementer, fra 1926 ble det et direktorat som i 1933 fikk navnet Postverket. Postverket ble i 1993 omdannet til en forvaltningsbedrift med utvidede fullmakter, og i 1996 utskilt som et særlovselskap (Posten Norge BA) og fra 2002 et statseid aksjeselskap.

Posten har alltid prøvd ut ny teknologi. De to første dampskipene i Norge ble kjøpt inn som postskip i 1826. De første bilrutene til Posten startet i 1908. Postfly ble tatt i bruk fra 1920.

Posten har også vært opptatt av å utvikle nye tjenester. Eksempelvis kjøpte de Billettservice sammen med Statoil og Narvesen i 1987, som senere ble solgt og fikk navnet Ticketmaster. Postbanken ble solgt til DnB i 1999. Statens Datasentral ble innlemmet i Posten fra 1995.

2000-tallet har også vært spennende for Posten. Utviklingen av Bring med logistikk og mange forskjellige tjenester, netthandelen og nedgangen i brevvolumene har krevd betydelig omstilling.

De siste 20 årene har det opprinnelige samfunnsoppdraget blitt mindre mens veksten har kommet i konkurranseutsatt virksomhet. EØS-avtalen har også ført til at EUs postdirektiver har blitt innpasset i norsk regelverk. Liberaliseringen av det europeiske postmarkedet bidrar også til raskere endringer for Posten Norge.

Posten sitt svar var å kjøpe opp en rekke private transportører og satse på logistikk i tillegg til netthandel. Selskaper som ble kjøpt het alt fra Box, Nor-Cargo, Combitrans, Transflex, Ytrans, Cold Sped, Fredrikstad Transport og spedisjon samt 20-25 selskaper til.

Postens satsing på logistikk var også et svar på at internasjonale selskaper etablerte seg i Norge. Deutsche Bahn (DB), DHL med flere satset på logistikk her til lands. DB kjøpte Linjegods, som i dag er DB Schenker. Postselskapene i Danmark og Sverige kjøpte Tollpost Globe, og ble et skandinavisk post- og logistikkselskap Postnord.

Det siste tiåret har Posten slått sammen mange lokale terminaler og samlet logistikk- og posttjenestene i større regionale terminaler.

Postdistribusjonen er redusert til annen hver dag i hele landet og postkontorene går mot slutten. Posten har blitt digital og pakken hentes i post i butikk eller blir levert helt hjem når det er nødvendig.

Bring er en samle betegnelse for Posten Norge sine logistikktjenester. Dette gjelder pakke- og godstjenester, bud- og ekspressleveranser. Videre er det lagertjenester, logistikkløsninger og distribusjon av post og reklame.

Det startet i 1647 og fortsetter med nye oppgaver og moderne teknologi i vårt århundre. I alle disse årene har fremføringshastigheten og volumene økt. Ny teknologi har gjort det mulig å bringe mer post og pakker raskere frem over stadig større avstander.

Den moderne tiden begynte med jernbanen mellom Oslo og Eidsvoll i 1854 og fortsatte med bilen i 1918 og de første postfly på 1920-tallet.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer (1)

skrev Einar Spurkeland

Artikkelen kan flyttes til Spedisjon og logistikk, så kan jeg rette den opp. Det kan være lenke til postvesen. Bedriften er i dag mye mer logistikk enn post.

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg