Post- och Inrikes Tidningar, svensk ukentlig kunngjøringsorgan, grunnlagt 1645 under navnet Ordinari Posttijender etter påbud av dronning Kristina. Var opprinnelig et nyhetsorgan, men ble i 1833 overtatt av Svenska Akademien og gikk over til å bli et offisielt kunngjøringsblad. Post- och Inrikes Tidningar er en av verdens eldste aviser som fortsatt utkommer.