Porto, berggrunn av vulkanske bergarter, naturreservat, verdensarvsted.