Port Hedland, havneby i Australia, Western Australia, på nordvestkysten 1300 km nord for Perth, 12 800 innb. (2003). Australias største mineralutskipningshavn med utskipning av jernmalm fra Pilbara-området. Storstilt utvinning av havsalt. Servicesenter for utvinningen av naturgass på kontinentalsokkelen.