Port Harcourt, by i Nigeria, i delstaten Rivers, ved en av Nigers østligste munningsarmer, 50 km inne i landet; anslagsvis 1,1 millioner innbyggere (2005). Viktig havn og industriby. Samferdselsknutepunkt, internasjonal lufthavn. Petroleumsraffinerier med rørledning fra uthavnen Bonny. Eksport av palmeolje, tømmer, kull, tinn og olje. Variert industri med bl.a. næringsmiddelindustri, fiskeforedling, oljeraffineri, papirindustri og metallindustri. Universitet fra 1971, populært kalt UNIPORT.