Russland, havn ved Jenisejs munning, på østsiden av øya Dikson, ansees som en av de beste havner i Nord-Sibir. Oppdaget av Nordenskiöld 1875. Lufthavn og bunkringsstasjon for den nordlige sjørute. Oppkalt etter Oscar Dickson.