Porsgrunn videregående skole ligger på Vallermyrene i Porsgrunn. Skolen har to avdelinger (Nord og Sør) og har samlet om lag 1 150 elever og 170 ansatte. Skolen har ni studietilbud.