Kommunevåpen

. begrenset

Plassering

KF-bok. begrenset

Porsanger, kommune i Finnmark fylke, som ligger på begge sider av Porsangen sør for Store Tamsøya og strekker seg inn mot Finnmarksvidda.

Natur

I sør består berggrunnen av grunnfjell.

Fra Lakselv og nordover skjærer Porsangen gjennom en rekke dekker som er skjøvet over grunnfjellet under den kaledonske fjellkjedefoldning. Nedersti disse skyvedekkene er et kompleks av senprekambriske sandsteiner (gaissadekket), og øverst (dvs. lengst i nord), metamorfe senprekambriske og kambrosiluriske bergarter (gargia-kalakdekket). Mellom gaissadekket og grunnfjellet ligger et belte av til dels fossilførende senprekambrisk/kambrisk leir- og sandstein som kan følges videre østover mot Varangerhalvøya, og som gjerne opptrer langs foten av bergskrenter (gaisser).

Høyest når gaisene i Čohkarášša (1139 moh.) sørvest for Lakselv.

I de overskjøvne dekkene øst for Porsangen er det store forekomster av dolomittstein og kvartsitt som har økonomisk interesse. I grunnfjellet sør for Lakselv er det kjent noen mindre kobber- og kisforekomster.

Klimaet er kontinentalt; varmt om sommeren, kaldt om vinteren, og lite nedbør. Varmeste midlere maitemperatur ble målt 2013 med 8,3 oC; forrige rekord var fra 1957. Se også artikkelen Finnmark klima.

Bosetning

Om lag 2/3 av befolkningen i kommunene bor i tettstedet og administrasjonssenteret Lakselv. Den øvrige befolkning bor spredt langs sidene av Porsangen.

I tiårsperioden 1995–2005 gikk folkemengden ned med 3,6 % mot en nedgang på 4,6 % i fylket som helhet.

Næringsliv

Tidligere har fiske vært viktigste næringsvei i Porsanger i tillegg til jordbruk og reindrift. Etter den annen verdenskrig er samfunnet endret fra naturbaserte næringsveier til mer handel og service. De tjenesteytende næringene og spesielt Forsvarets virksomheter spiller en stor rolle for sysselsettingen.

I Lakselv er det militær flybase, Banak, og på Porsangmoen 15 km sør for administrasjonssenteret en stående avdeling (standkvarter for Finnmark regiment og Garnisonen i Porsanger). Ellers har bygge- og anleggsvirksomhet stor betydning. Noe industri med hovedvekt på grafisk industri med bl.a. utgivelse av den samiske avisen Ságat og næringsmiddelindustri.

De lavere partier i Porsanger er skogkledd, men det meste av skogen er uproduktiv. Nesten hele det dyrkede arealet brukes til eng. Om lag en fjerdedel av jordbrukerne har gårdsdrift som eneste eller viktigste levevei. Fisket drives i vesentlig grad utenfor kommunen. en del laksefiske i de største elvene i kommunen, særlig Lakselva. Turistnæringen er i vekst.

Samferdsel

Lakselv er kommunens naturlige kommunikasjonssentrum. Her møtes E 6, som går på vestsiden av Porsangen og videre sørover til Karasjok, og Rv. 98, Lakselv–Deanu šaldi (Tana bru). Her ligger også Banak flyplass, med sivile anløp av flyruten Oslo–Kirkenes.

Offentlige institusjoner

Porsángu/Porsanger/Porsanki svarer til Porsanger sogn og prestegjeld, Indre Finnmark prosti i Nord-Hålogaland bispedømme. Porsanger lensmannsdistrikt ligger i Vestfinnmark politidistrikt og hører under Hammerfest tingrett. Lakselv har husflidsskole.

Historikk og kultur

Langs Porsangen er det funnet boplasser og spor som er fra mellom 9000-4000 år f. kr. (eldre steinalder, Komsakulturen). Fram til 1750 var det et samisk område og senere kom kvenene.

Kommunens viktigste attraksjon er Lakselva, en av de beste lakseelvene i Finnmark. Andre viktige lakseelver er Stabburselva i Stabbursdalen, på Porsangens vestside, og Børselva på østsiden.

Lakselv kirke er ei langkirke i tre, som er bygd i 1963 med altertavle av Karl Erik Harr. Kirken er tegnet av arkitekt Eyvind Moestue. Stabbursnes Naturhus og Museum er et nasjonalparksenter for Stabbursdalen nasjonalpark og informasjonssenter om Finnmarks kultur og natur.

Navn

Kommunen har fra 2004 tre likestilte navneformer; Porsángu (samisk), Porsanger (norsk) og Porsanki (kvensk/finsk); av plantenavnet (finnmarks)pors, og angr, 'fjord'.

Verneområder

Etter utvidelsen 2002 av Stabbursdalen nasjonalpark utgjør denne 747 km2. I denne dalen ligger verdens nordligste furuskog.

Kommunevåpenet

Kommunevåpenet (godkjent 1967) har tre springende sølv rein, 2–1, mot en rød bakgrunn; gjenspeiler reindrift.

Anbefalt lenke

Videre lesning

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Fagansvarlig for Porsanger

Svein Askheim

Fagansvarlig har ansvar for å:

  • Vurdere endringsforslag fra leserne
  • Svare på spørsmål i kommentarfeltet
  • Skrive nye artikler
  • Forvalte og oppdatere gamle artikler

Vil du bli fagansvarlig?

Kommentarer

13. mars skrev Lars Mæhlum

Det bør framgå allerede i faktaboksen hvilken form som er norsk, samisk og kvensk.

13. mars svarte Svein Askheim

Takk for tips; skal prøve det. :-)

Har du spørsmål til artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.