Polyhymnia, eller Polymnia, en av de ni muser, beskytterinne for hymnediktning og mimisk kunst.