Polydoc, system av lagringsprodukter beregnet på biblioteker, opprinnelig norskutviklet, siden solgt til det svenske firmaet AB Företagssimulering, deretter overtatt av Redorom InfoSystems. Omfatter blant annet et databasesystem for lagring av og søking i store informasjonsmengder i fritekst, et verktøy for å gjøre Polydoc-databaser tilgjengelig for web, og et driftssystem for bibliotek. Utlånssystemet og databasen kan brukes uavhengig av hverandre. Databasesystemet brukes av blant annet museer, arkiv og forskningsbibliotek.