Politiets overvåkingstjeneste, tidl. navn på Politiets sikkerhetstjeneste.