Politiets overvåkingstjeneste var tidligere navnet på Politiets sikkerhetstjeneste.