Politiets datatjeneste, (pd), tidl. et sentralt politiorgan underlagt Politidirektoratet med ansvar for innføring, utvikling, drift og vedlikehold av databaserte informasjonssystemer for politi- og lensmannsetaten og den høyere påtalemyndighet. Ble 2004 slått sammen med Politiets materielltjeneste til Politiets data- og materielltjeneste.