Polar, amerikansk vitenskapelig satellitt, bygd av NASA som en av basissatellittene i forskningsprogrammet International Solar Terrestrial Physics Programme. Polar har kameraer for synlig lys, UV- og røntgenstråling for overvåkning av nordlyset, og er instrumentert for å undersøke plasmamiljøet, elektriske og magnetiske felter og energirike partikler i polarområdene, og for å bestemme energiinnstrømning til Jorden og energibalansen i magnetosfæren. Satellitten ble skutt opp 24. februar 1996 i en langstrakt polar bane, som ligger slik at Polar tilbringer mesteparten av tiden på den nordlige halvkule. Fysisk institutt ved Universitetet i Bergen har levert instrumentdeler til satellitten.