Plateaux des Causses, høyslettelandskap i Frankrike, i sørlige del av Massif Central, i departementene Aveyron og Lozère, ca. 700–1100 moh. Består av flattliggende lag av jurakalk og ligner karstlandskapene med sine huler og underjordiske vannløp. Drøye 5000 km2. Dype elvedaler deler opp landskapet i atskilte flater, den største er Causses Méjean mellom Tarn og Jonte. Her ligger høyeste fjell, Mont Argoual (1567 moh). Causses er fattig på vegetasjon.