Tropisk regnskog dekker ca. en tredel av øyene, den er frodigst i de høyereliggende områdene der det vokser mange trearter med praktfulle blomster. Langs kysten er det mangroveskog.