Som i andre fuktig-tropiske strøk består den naturlige floraen på Jamaica i hovedtrekk av busker og trær. I de lavere delene er det lite igjen av den opprinnelige vegetasjonen. På kystsletta i sør vokste det tidligere en glissen skog med løvfellende busker og lave trær, bl.a. akasiearter og en rekke andre tornete arter av erteblomstfamilien, og med en undervegetasjon av kaktusarter og planter i ananasfamilien. Lenger oppe har det vært skoger med bl.a. vestindisk seder, Cedrelaodorata, og mahogni. På nordsiden av øya er det regnskog, men i de nederste områdene er skogen for en stor del erstattet av bananplantasjer. Fjellregnskogen er svært rik på bregner, både epifytter (særlig i hinnebregne- og sisselrotfamilien) og trebregner, bl.a. Cyathea. Det finnes over 3000 arter frøplanter på Jamaica. Mange er enfrøbladede epifytter, særlig i slektene Brassavola, Oncidium og Broughtonia i orkidéfamilien og i ananasfamilien. En merkeplante er den fargestrålende heliconia-planten, Heliconia caribaea. Over 800 arter er endemiske.