Det fruktbare jordsmonnet fra forvitret basaltlava, de store høydeforskjellene og lokale nedbørvariasjoner gir en rik og variert plantevekst. På vindsiden opp til 2500 moh. vokser regnskog med undervegetasjon av bregner, men mye av den opprinnelige vegetasjonen er nå utryddet. Den vanligste trearten er Aleurites moluccana. Av bregner (140 arter) finnes både epifytter og arter som vokser på jorden, bl.a. mange trebregner. På lesiden er det savanne- og steppevegetasjon. I alt har Hawaii ca. 1000 viltvoksende plantearter, derav ca. 700 stedegne (endemiske). Under 300 moh. er vegetasjonen sterkt preget av innførte kulturplanter. Polynesierne har innført kokospalmer, brødfrukt- og bananplanter, tamarind- og mango-trær, taro, yams, sukkerrør, ananas og en rekke andre. Europeere og amerikanere har innført kaffebusken, akasier og en rekke frukttrær og grønnsaker.