Planteliv og dyreliv i Oman

Landet er nesten vegetasjonsløst pga. det tørre klimaet, bare i oasene og langs kysten kan det vokse bl.a. klynger av daddelpalmer.

De fleste av Omans 56 pattedyrarter er små dyr som spissmus, pinnsvin, flaggermus og rødrev. Rødrev og arabiagaselle er ganske vanlige. Den geitlignende arabiathar er stedegen (endemisk) og finnes i et lite antall i fjellene i nord. Store rovdyr som leopard, stripehyene og ørkengaupe er nesten utryddet på grunn av jakt, og steinbukk og besoargeit (villgeit) har gått tilbake i antall. Den store antilopen arabiaoryx ble så godt som utryddet men er gjeninnført.

Fuglelivet er meget rikt; mer enn 470 arter er observert hvorav 125 hekker årsvisst. Enorme mengder fugler raster i Oman på vår- og høsttrekk eller overvintrer. I sør mot grensen til Jemen er det innslag av etiopisk og orientalsk fauna: fasanbladhøne, flekktriel, gulbukgrønndue og strimmelparadismonark. Karakteristiske rovfugler er åtselgribb og den sjeldne øregribben, kongeørn, tårnfalk og sotfalk (hekker bl.a. på koralløyer). Palmedue, topplerke, brunnakkeravn og purpursolfugl er blant de aller vanligste fuglene. I ørkenstrøk lever sandhøns, langnebb-, svartkrone- og ørkenlerke.

86 krypdyrarter, hvorav 6 stedegne øgler, bl.a. gekkoer. 19 landlevende slanger (bl.a. giftige huggormarter) og 9 havslanger (til dels meget giftige). Fire forskjellige havskilpadder yngler langs Omans kyst – noen i betydelig antall. Bare 3 amfibiearter er påvist. I ørkenen finnes også skorpioner, mens havet er meget rikt på fisk og krepsdyr.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg