Omkring tre firedeler av Brunei er dekket av tett regnskog. Dyrelivet er rikt og omfatter bl.a. tiger, aper og mange fuglearter.