Usbekistan har for det meste ørkenvegetasjon med stort innslag av salttålende arter i meldefamilien, særlig i slektene Atriplex, Arthrophytum og Salsola. Andre dominerende planter er malurtarter og stivbladede gress. I øst blir floraen rikere og steppepreget, med enkelte busker og trær, bl.a. eplearter, lønn og valnøtt.