Størstedelen av landet dekkes av ørken- og steppevegetasjon med gress og salttålende urter og busker. Av vårblomstrende urter finnes bl.a. valmuer og tulipanarter. Over ca. 1500 moh. vokser mye einer.