Tropisk regnskog vokser på Malayahalvøya og randfjellene i sørøst. Fjell- og åslandet i nord og vest er dekket av monsunskog med bestander av teak og bambus. I nordøst (Khoratplatået) finnes steppe- eller savannevegetasjon. Det meste av skogene i vest, nord og nordøst er sekundærskog på grunn av svedjebruk, et jordbrukssystem der jorden dyrkes færre år enn den ligger brakk.