Lavlandet er for det meste oppdyrket med spredt steppe-, ørken- og halvørkenvegetasjon. Bare 4 % av landet er dekket av skog. I fjellene vokser åpne skoger med einer og noen få steder skogholt med bl.a. valnøtt-, pistasienøtt- og judastre. Over tregrensen på ca. 2800 moh. er det alpin eng- og steppevegetasjon.